компютърни мрежи

Курс по компютърни мрежи

Курсът се състои от две части - първа и втора

Компютърни мрежи - Part 1

Целта на курса е да осигури на участниците знания в областта на информационните технологии и умения, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на информационните технологии и компютърните мрежи.

Абонирай се за RSS - компютърни мрежи