Web design

Този курс предлага възможност за курсистите да придобият знания за разработка на WEB страници чрез използване на елементи и инструменти от класическата технология HTML.

В допълнение се разглежда и обръща сериозно внимание на един от най-използваните в последно време подходи за разработване на WEB страници – Cascading Style Sheets (CSS).

CSS представлява отделен език, съдържащ множество „инструменти“, с които може да се влияе на външния вид на HTML страниците. Той представлява „надстройка“ на HTML. CSS предлага големи удобства и улеснения при изграждането на даден HTML документ.

Използването на тази технология предоставя по-голяма гъвкавост и оперативност при изграждането на WEB страници и приложения. С включванто на модул за Java script се предоставя на курсистите възможност за ефектно и динамично оформяне на WEB страници и приложения.

За кого е предназначен?

Курсът е подходящ за начинаещи в областта на разработка на WEB страници.

Курсист, преминал определен курс, получава отстъпка от 10% при записване в други курсове на фирма ITES

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.