Web програмиране PHP и MySQL

PHP е един от най-популярните и широко използвани в Уеб езици. PHP работи на уеб сървър, който изпълнява PHP скриптове, както и обработката на динамични уеб странициPHP в комбинация с Linux, Apache и MySQL (LAMP platform) е много лесно, стабилно и с ниска цена open – source решение за широка гама от уеб приложения.

Курсът се състои от две части – първа и втора

PHP and MySQL – Part 1

В първата част на този курс се разглеждат основите на езика PHP, MySQL и LAMP платформа, както и напреднали технологии за разработване на комплексни уеб сайтове. Програмата включва основи на PHP езика (променливи, низове, масиви, условно изявления, електрически вериги и др), Web форми, сесии и cookies, работа с MySQL база данни и phpMyAdmin.
Учебната програма обхваща основите на уеб програмирането, HTML, CSS, PHP. Курсът се основава на PHP 5, Apache и MySQL.

За кого е предназначен?
Курсът е предназначен за начинаещи и би бил полезен на всички кандидати с базови компютърни познания и добър английски, мотивация и желание за работа.

PHP and MySQL – Part 2

Във втората част на този курс внимание се обръща на по специфични черти на езика PHP, както и напреднали технологии за разработване на комплексни web приложения. Учебната програма обхваща работа с файлове, controlling the HTTP headers, обектно-ориентирано програмиране и управление на изключенията, PEAR модули, работа с Apache и mod_rewrite, както и реални практически примери.

За кого е предназначен?
Курсът би бил полезен за всички, които имат по-сериозни познания в областта на програмирането или са преминали курс – “PHP and MySQL – Part 1” в ITES. За пълното разбиране на включения материал е необходимо курсиста да има солидни основни познания в програмирането на PHP и силна мотивация за работа.

Курсист, преминал определен курс, получава отстъпка от 10% при записване в други курсове на фирма ITES

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.