Програмиране на JAVA

Курсът се състои от две части – първа и втора

Програмиране с Java – Part 1

Целта на курса „Програмиране с Java” е да запознае участниците с основни понятия от програмирането и да им даде базови познания за езика за програмиране с Java. Курсът дава познания за променливи, методи и параметри, условни оператори, работа с цикли, основни структури от данни (масиви, опашки, стекове), работа с конзола, работа с файлове и потоци, обработка на символни низове, както и основи на концепцията за обектно-ориентирано програмиране.

За кого е предназначен?
Курсът е подходящ за хора с логическа мисъл, аналитичен ум, минимални познания в сферата на програмирането, основна компютърна грамостност и добър английски. За ползотворно завършване на обучението е необходима силна мотивация и желание за работа.

Програмиране с Java – Part 2

“Java Course” дава солидни познания и умения за работа като софтуерни инженери с Java платформата. Обучението дава теоретичната основа, която е задължителна за всеки разработчик на Java – програмиране на Java, задълбочени знания в обектно-ориентираното програмиране, Java APIs, Swing и GUI приложения, работа с нишки, мрежа и изображение. Курсът включва и голям брой практически упражнения, които да помогнат в подготовката на обучаемите за тяхната реална работа като програмисти. В обучението се изполават Java 6 и Eclipse 3.4.

За кого е предназначен?
Курсът е предназначен за хора, които имат основни познания в областта на програмирането.

Курсист, преминал определен курс, получава отстъпка от 10% при записване в други курсове на фирма ITES

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.