Компютърни мрежи

Курсът се състои от две части – първа и втора

Компютърни мрежи – Part 1

Целта на курса е да осигури на участниците знания в областта на информационните технологии и умения, необходими за проектиране, изграждане и поддръжка на малки и средно големи по размер мрежи. Това дава възможност на курсистите да си намерят работа и да продължат своето образование и обучение в областта на информационните технологии и компютърните мрежи.

Обучаемите получават универсални знания за работата на компютърните мрежи, разликата между различните типове мрежови устройства, как да разработват и коригират мрежови решения и други основни въпроси.

Провеждат се множество практически упражнения, свързани с изграждането на топологии на локални мрежи, окабеляване, конфигуриране на различни межови устройства като маршрутизатори, комутатори, безжични устройства и др.

Компютърни мрежи – Part 2

Втората част на този курс задълбочава знанията по проектиране, изграждане, конфигуриране и администриране на компютърни мрежи. Работи се със специализирани устройства на водещи производители..

Преминалите курса на обучение придобиват опит в откриването и отстраняването на проблеми при мрежовите комуникации.

Курсист, преминал определен курс, получава отстъпка от 10% при записване в други курсове на фирма ITES

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.