Асемблиране на компютър

Това е специализиран курс по компютърен хардуер и софтуер и дава задълбочени познания по компютърен хардуер и операционни системи.

Изучават се основите на хардуерните и софтуерните компоненти, а също така се придобива и ценен практически опит в областта на поддръжката и безопасността при работа с компютърни системи.

Чрез множество практически упражнения, обучаемите научават как да асемблират и конфигурират компютри, как да инсталират операционни системи и друг софтуер, как да отстраняват хардуерни и софтуерни проблеми.

Курсист, преминал определен курс, получава отстъпка от 10% при записване в други курсове на фирма ITES

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.