Администриране под LINUX

Операционната система LINUX е една от най-често използваните в областта на компютърните мрежи за изграждане на сървърни конфигурации. Едно от основните нейни предимства е факта, че тя е безплатна.

Курсът се състои от две части – първа и втора

Операционна система LINUX – Part 1

Първата част на курса има за цел да запознае обучаемите с основни положения и ключови моменти в използването и работата на операционната система LINUX, без разбирането на които е невъзможно администриране на мрежа с използване на LINUX

Администриране под LINUX – Part 2

Във втората част на курса обучаемите изграждат различни сървърни приложения, необходими за нормална работа в една мрежа и отчитане дейността на потребителите, както и поведението на самата мрежа: WEB сървър и виртуален хостинг, Proxy сървър, DNS сървър, mail сървър, Samba сървър, изграждане на защитна стена и др.

Курсист, преминал определен курс, получава отстъпка от 10% при записване в други курсове на фирма ITES

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.