Обща информация за курсовете

Фирма ИТЕС-ЕООД предлага обучение за ученици, студенти и граждани, съобразено с тяхната заетост.
Обучението може да бъде групово или индивидуално и се провежда в зала на „ИТЕС”.

Фирма ИТЕС-ЕООД осигурява обучение и на компании, съобразено с работното време и техните специфичните изисквания. Обучението може да бъде групово или индивидуално и да се провежда в учебна база на фирмата възложител или в зала на „ИТЕС”.

Всички курсове са изцяло с практическа насоченост.

Курсовете се провеждат два пъти в седмицата

Фирма ИТЕС предоставя възможност за обучение по избрани отделни модули от предлаганите курсове.
В този случай обучението е с продължителност повече от 6 месеца (2 пъти седмично).

Обучението се извършва от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж и опит.

НИЕ ДЪРЖИМ НА КАЧЕСТВЕНОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ!

Фирма "ИТЕС" издава удостоверенние на преминалите курса на обучение.

Повече информация относно продължителността и цените на курсовете.